ТОВА Е САЙТ ЗА ХОРА С БОГАТО ВЪОБРАЖЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ПЪТЕШЕСТВИЯ. НИЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ САМО ЕКСКУРЗИИ, НИЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ...

ЕС проекти

I. ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 или ОПИК 2014-2020


    I.1. Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", АДБФП № BG16RFOP002-2.073-14174-C01.

    I.1.1. Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-14174-C01 – можете да го видите тук

    I.1.2. Описание на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-
14174-C01 – можете да го видите тук.


    I.2. Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0726-C01.

    I.2.1. Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0726-C01 – можете да го видите тук


 харесайте Advanture Club във facebook харесайте Advanture Club във google plus добавете Advanture Club във Instagram