ТОВА Е САЙТ ЗА ХОРА С БОГАТО ВЪОБРАЖЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА ПЪТЕШЕСТВИЯ. НИЕ НЕ ПРЕДЛАГАМЕ САМО ЕКСКУРЗИИ, НИЕ ОРГАНИЗИРАМЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ...

ЕС проекти

I. ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 


    I.1. Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", АДБФП № BG16RFOP002-2.073-14174-C01.

    I.1.1. Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-14174-C01 – можете да го видите тук

    I.1.2. Описание на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.073-
14174-C01 – можете да го видите тук.


    I.2. Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0726-C01.

    I.2.1. Представяне на проект по АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0726-C01 – можете да го видите тук


    I.3. Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, проектно заявление № BG16RFOP002-2.095-2760 от 12.03.2021 г.

    I.3.1. Представяне на проект № BG16RFOP002-2.095-2760 – можете да го видите тук

    I.3.2Представяне на проект № BG16RFOP002-2.097-3394 – можете да го видите тук

 харесайте Advanture Club във facebook харесайте Advanture Club във google plus добавете Advanture Club във Instagram